Najwyższy
Standard Ochrony

Już po raz ósmy1) ERGO Hestia uzyskała najniższy wskaźnik skarg2), skierowanych przez klientów do Rzecznika Finansowego, spośród pięciu największych towarzystw ubezpieczeń na rynku ubezpieczeń majątkowych.3)

STU ERGO HESTIA SA
TUiR WARTA SA
PZU SA
TUiR Allianz Polska SA
GENERALI TU SA
wskaźnik skarg 2)

Kompleksowe wsparcie, jakie ERGO Hestia wspólnie z Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym zapewnia najciężej poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, to najlepszy przykład realizacji strategii Najwyższego Standardu Ochrony. Zobacz historię Marii Dzirbuk.

DIALOG

Indywidualne wsparcie dla każdego zapewnia Rzecznik Klienta, a ERGO Hestia jest pierwszą firmą ubezpieczeniową w Polsce, która uruchomiła taką ścieżkę dialogu.

dowiedz się więcej
  1. Rzecznik Finansowy od 2015 roku jest następcą prawnym Rzecznika Ubezpieczonych, którego wcześniejsze raporty dostępne są na stronie www.rf.gov.pl.
  2. Wskaźnik skarg – stosunek udziału wniosków klientów o interwencję Rzecznika Finansowego przedstawionych w sprawozdaniu Rzecznika Finansowego za 2016 rok, do udziału w rynku wg stanu na 30.09.2016 r. Im niższa wartość wskaźnika, tym lepsza pozycja towarzystwa ubezpieczeń w zestawieniu.
  3. STU ERGO Hestia SA ma najniższy wskaźnik skarg spośród pięciu największych pod względem udziału w rynku towarzystw ubezpieczeń z działu II wg stanu na 30.09.2016 r. (pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz majątkowe). Zestawienie przygotowane w oparciu o sprawozdanie Rzecznika Finansowego za 2016 rok (www.rf.gov.pl).
x