Nasi Klienci są
najbardziej zadowoleni

Raport Rzecznika Finansowego potwierdza, że ERGO Hestia po raz kolejny ma najniższy wskaźnik reklamacji spośród 5 największych ubezpieczycieli. 1)

dowiedz się więcej
STU ERGO HESTIA SA
TUiR WARTA SA
UNIQA TU SA
TUiR Allianz Polska SA
PZU SA
wskaźnik reklamacji 2)

Postaw na jakość, postaw na ERGO Hestię!

Nasi Klienci polecają usługę likwidacji szkód ERGO Hestii dwa razy częściej niż Klienci innych towarzystw. 3)

Postaw na jakość, postaw na ERGO Hestię!

Nasi Klienci otrzymują indywidualne wsparcie od pierwszego w Polsce Rzecznika Klienta w instytucji ubezpieczeniowej.

Postaw na jakość, postaw na ERGO Hestię!

Nasi Klienci zmieniają i rozwijają ubezpieczenia razem z nami na ubezpieczeniowym Forum Idei.

Postaw na jakość, postaw na ERGO Hestię!

Nasi Klienci otrzymali ponad 600 usprawnień, bo uważnie słuchamy ich głosów.

Nasi Klienci mają dostęp do Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym, które zapewnia kompleksową opiekę i rehabilitację po wypadku.

1) STU ERGO Hestia SA ma najniższy wskaźnik reklamacji spośród pięciu największych pod względem udziału w rynku towarzystw ubezpieczeń z działu II (pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz majątkowe). Zestawienie przygotowane w oparciu o monitoring wskaźnika reklamacji wpływających do Rzecznika Finansowego w okresie III kwartałów 2015 r. (www.rf.gov.pl) 2) Wskaźnik reklamacji – stosunek udziału w reklamacjach do udziału w rynku, dla całego rynku równy 100%. Im niższa wartość wskaźnika reklamacji, tym lepsza pozycja towarzystwa ubezpieczeń w zestawieniu. 3) Badanie przeprowadzone przez agencję badawczą Ipsos w I połowie 2015 r. wśród Klientów polskich firm ubezpieczeniowych, którzy wyrazili opinię na temat takich obszarów jak likwidacja szkód, obsługa Klientów, stosunku jakości do ceny, doradztwa agenta, prostoty oraz transparentności.

x